اخبار برگزیده

جهان موازی

تبعیض جنسیتی

تابلوی مخالفت با حق رای  بالای مرکز فرماندهی کل

تبعیضِ جنسیتی[۱]، جنسیت‌زدگی یا یزمبه انگلیسیSexism به‌معنی باور یا نگرشی است که یک جنسیت یا جنس را پَست‌تر از دیگری و درجه‌دوم می‌داند. پیامدِ این امر،تبعیض منفی نسبت به انسان‌ها و بر پایهٔ هویتِ واقعی یا فرضی جنسیتی ایشان است. این مفهوم همچنین می‌تواند در اشاره به نفرت یا بدگمانی نسبت به یک جنس –زن‌ستیزی یامردستیزی– یا کلیشه‌ای ِ مردانگی در رابطه با مردان و گی در رابطه با باشد. تبعیضِ جنسی به طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهتِ فرودست‌ِ و به‌کار رفته است[۲]پیامدِ تبعیضِ جنسیتی می‌تواند بگونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواعِخشونت جنسی خود را در جامعه نشان دهد.[۳]تاکنون و مردانِ بسیاری برای رسیدن به برابری جنسیِ بیشتر، از فمینیسم بهره ‌اند.

انواعویرایش

جنسیت‌زدگیِ خصمانهویرایش

جنسیت‌زدگیِ خصمانه به شکلِ سلطه‌جوییِ مردسالارانه و باورهای تحقیرآمیز خود را نشان می‌دهد و موضوعِ مرکزی آن صراحتاً این است که مرد جنسِ برتر است و باید قدرت را در اختیار داشته باشد. به عبارتِ دیگر همان نگاهی که زن را «ضعیف» می‌بیند.[۴]

جنسیت‌زدگیِ خیرخواهانهویرایش

دستگیریِ یک سافراجت در لندن ۱۹۱۴. سافروجت‌ها برای بدست‌آوردنِ حقِ رأی برای بهم پیوسته بودند.

جنسیت‌زدگیِ خیرخواهانه نگاهی ملایم‌تر نسبت به زن دارد و زن را موجودی زیبا و شکننده می‌بیند که باید از او حمایت کرد. با این حال، باید همان نقش‌های محدود و کلیشه‌ای را بپذیرند و دنباله‌رو باشند. به عبارتِ دیگر؛ همان نگاهی که زن را «جنسِ لطیف» می‌بیند. بهترین نمونه برای جنسیت‌زدگیِ خیرخواهانه، تصویرِ زنِ ایده‌آل به‌عنوانِ همسر و مادر و سوژهٔ عشقِ رمانتیک است. افرادی که چنین نگاهی دارند به زیاد کمک می‌کنند و با آنها روابطِ صمیمانه و دوستانه دارند. جنسیت‌زدگیِ خیرخواهانه نگاهی مثبت‌تر از جنسیت‌زدگیِ خصمانه به دارد، اما در یک نکته با آن شریک است. اینکه زن موجودی «ضعیف‌تر» است و برای حفظِ ساختارِ قدرتِ مردانه این نگاه را توجیهی مناسب می‌بیند برای اینکه زن بهتر است به وظایف خانگی رسیدگی کند. دو استادِ روانشناسی، پیتر گلیک و پروفسور سوزان فیسک با پرسش‌نامهٔ خود جنسیت‌زدگی را در ۱۹ کشور بررسی د[۵] و به این نتیجه رسیدند که در تمام آنها جنسیت‌زدگی خصمانه در مردان بیشتر از است، اما در جنسیت زدگی خیرخواهانه اینطور نیست.[۴]

روان‌شناسانِ فمینیست نگاهی بسیار منفی به جنسیت‌زدگیِ خیرخواهانه دارند. مثلاً وقتی مردی زنی را غرق در عواطف می‌کند یا به او می‌گوید که نمی‌تواند بدون او زندگی کند، این رفتار را جنسیت‌زده می‌دانند. آنها معتقدند که این اعمال برای حفظ و دوامِ اجتماعی است که در آن جنسِ آسیب‌پذیر باشند و در آن بی‌عدالتی و نابرابری برقرار باشد.

ادامه مطلب

جهان موازی

جهان موازی

جهان موازی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها